Ekonomin bakom en hönsfarm

Är det så att du vill öppna upp en hönsfarm? Då är det först bra att veta hur ekonomin bakom en hönsfarm fungerar. Vad är det egentligen som kostar och hur ska du gå tillväga om du själv vill starta upp en?

Att starta upp en hönsfarm är inte relativt svårt, dock finns det en del saker du måste tänka på innan du börjar. Först och främst så finns det lagar gällande hur många höns du får ha beroende på hur systemet ser ut där du ska ha dina höns. Är det ett envåningssystem du har på bakgården, får du till exmpel mest ha 9 stycken höns per m² på den tillgängliga ytan, om dessa höns har en vikt på mindre än 2,4 kilo. Väger de mer än detta får du som mest ha 7,5 höns per m² på den tillgängliga ytan.

Är det således så att du önskar ha många höns, så är det bättre att du skaffar ett system som har fler våningar. Då får du ha 7 stycken höns per m² på den tillgängliga ytan, men dock inte mer än 20 höns per m² på golvarean. Det kan dock kosta pengar att skaffa ett sådant system, så att du faktiskt har ett bra ställe som hönsen kan befinna sig i. Du kan själv bygga detta hus, eller så kan du köpa färdigbyggda system. Men skulle det vara så att du inte har ekonomin för att göra detta, kan du i så fall ansöka om ett lån. Idag är det relativt enkelt att ansöka om lån, speciellt privatlån som inte frågar vad du ska ha pengarna till. Känner du att du kommer ha god möjlighet att betala tillbaka pengarna du lånar, och tror du att uppfödningen kommer gå bra så kommer du förhoppningsvis också få in pengar genom din hönsfarm. Då kan du lägga upp en betalningsplan för att se över hur du ska betala tillbaka lånet månadsvis, jämfört med de intäkter du kommer få in från din hönsfarm.

Allt som allt kan du tjäna på att äga en hönsfarm. Går affärerna bra och gillar folk att köpa just dina ägg eller dina kycklingar, desto mer pengar kommer du att tjäna. Många svenskar idag gillar till exempel att köpa ekologiska ägg eller ekologisk kyckling, så fokusera på att starta ekologisk hönsfarm. Ju bättre dina höns mår, desto bättre och godare ägg kommer produceras. Om kycklingarna mår bra kommer dessutom köttet smaka godare. Vill du således faktiskt tjäna på att starta upp en hönsfarm så är det bäst att ta hand om dina höns så bra som möjligt. Ju mer kärlek som ges, desto bättre kommer det smaka!

Läs mer →

OVK och dess betydelse i Sverige

OVK är ett företag som har en samling av olika regler när det kommer till funktionskontrollen av bland annat ventilationssystem. Det här är en oerhört bra sida som är viktig att läsa då och då för att bli uppdaterad om de regler som gäller. Det är nämligen så att i plan- och bygglagstiftningen finns det en rad olika bestämmelser som man måste följa när det kommer till obligatorisk funktionskontroll på ventilationssystem som man har.

Därför ska man se till att OVK i sig ska genomföras samt utföras av en sakkunnig funktionskontrollant som också är certifierad. För att få hjälp med allt detta kan man gå till OVK-center Sverige AB för att kunna uppfylla alla de regler som gäller när det kommer till ens ventilationssystem, så att inget blir fel.

Vad är syftet med OVK?

Om det är så att det är dags att genomföra en funktionskontroll av fastighet är det dags att höra av sig till OVK. Man kan kort och gott säga att syftet med bestämmelserna när det kommer till OVK, är att se till att öka förutsättningarna för att skapa ett riktigt bra inomhusklimat i alla byggnader samt att se till att ventilationssystem fungerar felfritt. Det OVK också har som syfte är att se till att bidra med att uppnå det nationella miljökvalitetsmålet som kallas God bebyggd miljö.

Det miljökvalitetsmålet omfattar är att alla människor inte på något sätt ska kunna utsättas för luftföroreningar som är skadliga, ljudnivåer samt radonhalter, eller på något sätt hälso- samt säkerhetsrisker som är oacceptabla. Ett viktigt mål som kan kontrolleras med OVK.

Läs mer →